A jak Ajurweda

Człowiek jest obecny we wszystkich elementach świata, który go otacza, wszystkie elementy są obecne w człowieku. Jesteśmy złączeni w uniwersalnej więzi pomiędzy mikro i makrokosmosem.

✨

To oznacza, że wszystko co istnieje na zewnątrz ma odbicie w nas. Pięć wielkich żywiołów składających się na otaczający nas świat jest również częścią naszego organizmu – to podstawowe założenie ajurwedy.

💫Eter/przestrzeń (akasza)
💨Powietrze (waju)
🔥Ogień (agni)
💧Woda (apas)
🌱Ziemia (prithwi)
tworzą ciało fizyczne.

Każdy z tych elementów niesie za sobą subtelną energię, która oddziałuje na nasze zmysły oraz odzwierciedla ruchy i procesy w ciele. Transformuje. 🌪
Wsłuchanie się w ten głos natury, pomaga nam w dostrojeniu się do niego. Dzięki temu mamy szansę żyć w zgodzie z sobą samym, czyli cieszyć się zdrowiem.

🌿🌿🌿

Tego uczy nas ajurweda, podpowiada nam, że poprzez proste nawyki, czasem to dobór smaku, zmianę temperatury, pory snu, możemy być bliżej swojej naturalnej równowagi i dzięki temu cieszyć się swoją najlepszą wersją.

Dodaj komentarz